Modec

قالب فوق برای شرکت Modec طراحی شده است ، که یکی از شرکت هایی است که فعالیت در زمینه ماشین های سنگین دارد.

لیست صفحات سایت

طراحی صفحه اصلی

طراحی صفحه تماس با ما

طراحی صفحه تعرفه ها

فرآیند های انجام شده

طراحی اختصاصی صفحات

پیاده سازی شده با  html5&css3

پیاده سازی حالت نمایش موبایل

 


درخواست مشاوره